Vi följer den nya lagen om GDPR som ersätter den tidigare PUL (personuppgiftslagen). Vi behandlar dina personuppgifter på samma trygga sätt som tidigare med en förändring att vi behöver ditt godkännande att vi journalför vissa behandlingar. Detta för att vi ska kunna återkoppla på bästa sätt vid uppföljning och återbesök. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna utföra de behandlingar du bett oss om.

Du kan när som helst välja att bli borttagen ur kund- och journalregistret genom att kontakta oss.

Hos oss är tystnadsplikt en självklarhet.