Vi följer den nya lagen om GDPR som ersätter den tidigare PUL (personuppgiftslagen). Vi behandlar dina personuppgifter på samma trygga sätt som tidigare med en förändring att vi behöver ditt godkännande att vi journalför vissa behandlingar. Detta för att vi ska kunna återkoppla på bästa sätt vid uppföljning och återbesök. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna utföra de behandlingar du bett oss om.

Du kan när som helst välja att bli borttagen ur kund- och journalregistret genom att kontakta oss.

Hos oss är tystnadsplikt en självklarhet.

 

Värdegrund:

Harmonihuset har som värdegrund att behandla alla kunder lika och vara inlyssnande och se varje individ utifrån var den är just idag.
Att vara där och ta hand om, se vad just du behöver för att det ska bli det bästa just för dig!
Vi ser mötet med dig som kund som en viktig del i behandlingen och lyssnar in vad vi kan erbjuda dig till det bästa.

Harmonihuset har en ansvars och kundförsäkring.

Hos oss ska du känna dig trygg och säker.